Zgłoszenie szkody - zgloszenie.pzu.pl


Na karcie nie uzupełniono wymaganych pól

Na karcie znajdują się niepoprawne dane.

Wybierz przycisk "Kontynuuj", żeby przejść do następnej karty lub wybierz opcję "Anuluj" i uzupełnij brakujące dane.

Na karcie nie uzupełniono wymaganych pól

Na karcie znajdują się niepoprawne dane.


Naciśnij "Zamknij", aby uzupełnić lub poprawić wprowadzone dane na zakładkach oznaczonych symbolem wykrzyknika.

Zgłoszenie dotyczy
Z czyjego ubezpieczenia chciał/chciała Pan/Pani zgłosić szkodę
*
 
Prosimy kontynuować rejestrację, jeśli Sprawca jest ubezpieczony w PZU SA lub zakład ubezpieczający Sprawcę nie jest znany. W przeciwnym razie prosimy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej Sprawcy.
Proszę określić rodzaj szkody
*
 
*
*
*
Data i godzina powstania zdarzenia
*
 
*
 
*
 
Miejsce powstania szkody
*
 
*
Szczegóły szkody
*
 
O szkodzie powiadomiono
*
 
*
 
*
 
*
 
Proszę czekać, trwa ładowanie aplikacji