Na karcie nie uzupełniono wymaganych pól

Na karcie znajdują się niepoprawne dane.

Wybierz przycisk "Kontynuuj", żeby przejść do następnej karty lub wybierz opcję "Anuluj" i uzupełnij brakujące dane.

Na karcie nie uzupełniono wymaganych pól

Na karcie znajdują się niepoprawne dane.


Nacisnij "Zamknij", aby uzupełnić lub poprawić wprowadzone dane na zakładkach oznaczonych symbolem wykrzyknika.

Zgłoszenie dotyczy

1. Prosimy o dołączenie następujących zdjęć:

  • - Dwa zdjęcia pojazdu wykonane po tej samej przekątnej. Ujęcie pierwszego powinno obejmować przód i jeden bok, natomiast ujęcie drugiego tył i przeciwległy bok pojazdu. Na zdjęciach musi być widoczna tablica rejestracyjna.
  • - Zdjęcie pola numerowego VIN.
  • - Zdjęcia uszkodzonych elementów i części pojazdu.


2. Zdjęcia powinny być wykonane przy dobrym oświetleniu w formacie JPG przy czym rozmiar jednego zdjęcia nie powinien przekroczyć 15 MB.

Maksymalnie prosimy przesyłać 7 zdjęć pojazdu.


3. W przypadku dokumentów muszą być one zeskanowane do pliku w formacie PDF lub TIFF, lub sfotografowane, przy czym rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć 15 MB.


4. Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 30 MB.

Szanowni Państwo, prosimy o kontynuowanie zgłoszenia jeżeli nie naprawili Państwo szkody i znajdują się Państwo w Polsce lub gdy szkoda zaistniała poza granicami RP i naprawili Państwo uszkodzenia w kraju zdarzenia. Prosimy również o załączenie kopii faktury wraz z dowodem zapłaty oraz kopii dowodu rejestracyjnego. Oryginał faktury należy przesłać na adres Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, al. Jana Pawła || 24, 00-133 Warszawa, z dopiskiem Biuro Assistance.


Prosimy o przerwanie zgłoszenia jeżeli uszkodzenie szyby nastąpiło poza granicami RP, gdzie nadal się Państwo znajdują i uszkodzenie nie zostało jeszcze usunięte. Uszkodzenie można usunąć w dowolnie wybranym punkcie usługowym w kraju zdarzenia i przesłać do refundancji oryginał faktury wraz z dowodem zapłaty oraz kopią dowodu rejestracyjnego na adres Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, z dopiskiem Biuro Assistance.

Z czyjego ubezpieczenia chciał/chciała Pan/Pani zgłosić szkodę
*
 
Szanowny Kliencie, prosimy o wybór innej formy zgłoszenia szkody, jeśli Sprawca szkody komunikacyjnej nie jest ubezpieczony w PZU. Jeśli życzy Pan/Pani sobie, aby w takim przypadku PZU zlikwidowało szkodę, prosimy o telefoniczne zgłoszenie pod numerem 801 102 102. Powyższe związane jest z koniecznością ustalenia dodatkowych aspektów związanych z procesem likwidacji tego typu szkody oraz spowoduje oszczędność Pana/Pani czasu.
Poszkodowany jest
*
 
Data i godzina powstania zdarzenia
*
 
Miejsce powstania szkody
*
 
*
Szczegóły szkody
*
*
*
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
MIEJSCE POSTOJU POJAZDU
*
 
Czy o szkodzie powiadomiono policję
*
 
*
 
O szkodzie powiadomiono
*
 
*
 
*
 
Proszę czekać, trwa ładowanie aplikacji